Japan Visa

VISA APPLICATION PROCESS

 • Alamin kung aling visa type ang kailangan ninyo.
 • Sulatan ang visa application form.
 • Kumpletuhin ang mga kailangang documents para sa visa application.
 • Bayaran ang Visa Handling Fee sa aming opisina o sa pamamagitan ng bank remittance.
 • PHILIPPINE NATIONAL BANK ( PNB )
  Roxas Blvd. Branch
  Account Name: ATTIC TOURS PHILIPPINES, INC.
  Savings Account No.: 373753800031


  BANCO DE ORO
  Account Name: ATTIC TOURS PHILIPPINES, INC.
  Account No.: 4378000290


 • Magpunta sa aming opisina para i-submit lahat ng required documents. Ipagbibigay-alam namin sa inyo kapag may resulta na ang inyong visa application o kung may additional documents o interview na kinakailangan.

Courier Service

Ang one-way courier fee ay para sa pagpapadala ng passport pabalik sa applicant kapag ipinagkaloob ang visa. Para mahanap ang LBC branch na pinakamalapit sa inyo, tingnan lamang ang link sa ibaba. Maaari ring subaybayan ang inyong shipment sa pamamagitan ng Team LBC's tracking service.
www.lbcexpress.com

Fees

 • Attic Tours Visa Handling Fee
  ₱1,500 + 12% VAT
 • Additional Service Fee
  For Long-Term Visa (over 3 months) with Certificate of Eligibility (COE)
  ₱1,300
 • Courier Fee
  ₱300

Ang visa fees ay maaaring maiba para sa bawat nationality at maaaring mapalitan ng walang abiso. Para sa pinaka-updated na visa fees, bisitahin ang website ng Japan Embassy.

MEMBERSHIPS AND AFFILIATIONS