jrp

JAPAN RAIL PASS RATE

Ano ang "JAPAN RAIL PASS"?

Ang JAPAN RAIL PASSang susi sa convenient travel at sightseeing in Japan. Hawak ito ng anim na kumpanyang bumubuo ng Japan Railways Group ( JR Group ). Sa pamamagitan ng JAPAN RAIL PASS, maaaring magbiyahe ng mabilis at sa buong Japan by rail, kasali na ang Tokyo monorail. Hindi lamang valid ang pass sa "NOZOMI" at "MIZUHO" trains sa Tokaido, Sanyo at Kyushu Shinkansen lines.


Sino ang eligible para kumuha ng JAPAN RAIL PASS?

 1. Ang foreign tourist na bumibisita sa Japan at may entry status na "temporary visitor."
  Sang-ayon sa Japanese Immigration Law, ang dayuhan na may “Temporary Visitor” entry status ay pinapayagang bumisita sa Japan sa loob ng 15 to 90 days para mamasyal. Pagpasok nito sa Japan, ang passport ay tatatakan ng "Temporary Visitor." Ang dayuhang may passport na may tatak na ito ay maaaring kumuha at gumamit ng JAPAN RAIL PASS.
 2. Ang Japanese national na nakatira sa ibang bansa at:
  a.) qualified na tumira o mamalagi ng permanente sa bansang iyon, o 
  b.) kasal sa isang non-Japanese na nakatira sa ibang bansa sa labas ng Japan.

NOTES :

 1. Ang mga taong kabilang sa nakasaad na condition a or b ay kailangang magharap ng patunay sa condition na ito kapag bibili na sila ng Exchange Order at JAPAN RAIL PASS.
 2. Ang mga taong kabilang sa nakasaad na condition b ay kailangang magharap ng kasulatang nagpapatunay na sila ay kasal sa isang non-Japanese, at ang kanilang asawa ay nakatira sa labas ng Japan.
 3. Kahit na makapagbigay ang applicant ng electronic data o iba pang kasulatan patungkol sa nakasaad na conditions a at b, maaari pa rin silang hindi mabigyan ng Pass kung hindi ito ma-verify ng clerk.

REQUIREMENTS :

 1. Original Passport
 2. Photocopy of Passport
 3. Japan Rail Pass

JR - WEST RAIL PASS

Kansai Area Pass
Term of Validity Adult Child
1 Day ¥ 2,060 ¥ 1,030
2 Days ¥ 4,110 ¥ 2,050
3 Days ¥ 5,140 ¥ 2,570
4 Days ¥ 6,170 ¥ 3,080
Sanyo Area Pass
Term of Validity Adult Child
4 Days ¥ 20,570 ¥ 10,280
8 Days ¥ 30,860 ¥ 15,430
JR Kyushu Rail Pass
Type of Pass Duration Price
All
Kyushu
3 Days ¥ 14,400
5 Days ¥ 17,490
Northern
Kyushu
3 Days ¥ 7,200
JR Hokkaido Rail Pass
Duration Type of Class Price
3 Days Ordinary ¥ 15,430
Green ¥ 22,110
Flexible
4 Days
Ordinary ¥ 20,060
Green ¥ 27,770

For booking please call :
+632 556 - 6301 to 05

For more information, please check
Japan Rail Pass website:
http://www.japanrailpass.net

MEMBERSHIPS AND AFFILIATIONS